لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کامپیوتر

تدریس کامپیوتر در خانه دوست، مطابق با کتاب های بنیاد icdl ایران می باشد. تدریس این درس با استفاده از پروژه های دانش آموز محور صورت می پذیرد که منجر به بهبود مهارت های تفکر و خلاقیت در کنار آموزش مفاهیم کامپیوتری مورد نیاز هر پایه خواهد شد.

همچنین در پایان هر سال تحصیلی دانش آموزان پس از گذراندن آزمون زیر نظر نماینده بنیاد icdl ایران،  مدرک بین المللی مربوط به پایه خود را دریافت می نماید.