لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کامپیوتر

تدریس کامپیوتر در خانه دوست، مطابق با کتاب های بنیاد icdl ایران و استاندارد جهانی ISTE می باشد. استفاده از این استاندارد به صورت طراحی محیط های یادگیری آنلاین و مبتنی بر پروژه های دانش آموز محور است ؛ که منجر به بهبود مهارت های تفکر و خلاقیت در کنار آموزش مفاهیم کامپیوتری مورد نیاز هر پایه خواهد شد.