لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

ادبیات فارسی

درس ادبیات فارسی در خانه دوست به شکل خلاق و با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی ، بازی و تجربه های جدید و جالب تدریس می شود.

در دبستان ۲ علاوه بر محتوای کتاب درسی ، بخش فوق برنامه مانند مشاعره و شاهنامه خوانی نیز در خانه ادبیات برپا است.